Select Page

ማሳሰቢያ!!!

ከዚህ በታች በሚገኘው ዘንጠረዥ የተዘረዘረሩት የገነንዘብ መጠን ለ15 አመትና ከዚያ በላይ በተከፋይ ሒሳብ ውስጥ ተይዘው የሚገኙ ሲሆን የገንዘቡ ባለመብት/ተከፋይ የሆናችሁ ደንበኞ ማስረጃችሁን በመያዝ በተጠቀሱት ቅርንጫፎቻችን በመቅረብ ክፍያ መጠየቅ እንደምትችሉ በትህትና እናሳውቃለን፡

ይህን ማስፈንጠሪያ በመጫን ስም ዝርዝሩን ይመልከቱ

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
Telegram