Select Page

ማሳሰቢያ!

ከዚህ በታች በሚገኘው ሰንጠረዥ የተዘረዘሩት ገንዘቦች በባንካችን ለ15 አመትና ከዚያ በላይ በተከፋይ ሒሳብ ውስጥ ተይዘው የሚገኙ ሲሆን የገንዘቡ ባለመብት/ተከፋይ የሆናችሁ ደንበኞቻችን እስከህዳር  30  ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ማስረጃችሁን በመያዝ በተጠቀሱት ቅርንጫፎቻች በመቅረብ ክፍያ መጠየቅ እንደምትችሉ በትህትና እናሳውቃለን፡፡

ስም ዝርዝሩን ለማየት ይህን ዶክመንት ያውርዱ

ስም ዝርዝሩን ለማየት ይህን ዶክመንት ያውርዱ

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
Telegram